Netneutralitet

net_neutrality_poster_by_bugbyte.jpg

Selvom jeg burde fokusere på de mange problemstillinger, der relaterer sig til det speciale, der efterhånden er af nærmest mytisk karakter, vil jeg alligevel lige henlede opmærksomheden på en yderst relevant problemstilling – nemlig spørgsmålet om “netneutralitet”.

Kort fortalt drejer det sig om en slags markedscensur, idet den enkelte ISP (Internet Service Provider) har mulighed for at regulere båndbredden til sine kunder, således indholdsudbydere på nettet, f.eks. Skype skal betale ekstra til internetudbyderne for en anstændig båndbredde. Hermed kan konkurrenter til i dette tilfælde Skype overbyde Skype og dermed opnå en større båndbredde, hvorved Skype nedprioriteres og brugerne vil således opleve dårlige ydelse ved brug af denne tjeneste. Dette scenarie er jo selvfølgelig det modsatte af net-neutralitet – nemlig netadgang reguleret af kommercielle interesser, hvor det i princippet kun er størrelsen på den enkelte serviceudbyders økonomiske formåen, der definerer hvem der opnår den største hastighed hos ISP’en. ISP’erne kan altså placere sig selv som gatekeepers, der tilgodeser egne interesser før alle andres. I praksis vil mangel på netneutralitet tydeligvis medføre en monopoliserende konkurrenceforvridning, idet det må antages at mange brugere vil fravælge services, der pr. definition ikke kan opnå acceptable hastigheder. Det er evident, at en underminering af netneutraliteten vil udgøre en alvorlig trussel mod internettets frie informationsflow og i yderste konsekvenser vil de største konglomerater kunne diktere vores adfærd på nettet.

I øjeblikket er denne problemstilling især aktuel i USA, hvor debatten er temmelig ophedet, hvad bl.a. disse billeder vidner om: http://kortlink.dk/mccullagh/4fan ligesom NGO’er er blevet etableret i kampen for fortsat neutralitet – http://savetheinternet.com/. Problematikken er ligefrem er blevet et element i valgkampen og vi bør bestemt være opmærksomme på udviklingen. Det er netop en medievidenskabsfælle i eksil i Austin, Niels Christian Nielsen, der har gjort os isolerede danskere opmærksom på sagen – følg udviklingen på hans i øvrigt udmærkede blog http://nielschrist.gotdns.org hvor netop netneutralitet i øjeblikket er i fokus – men han rejser også andre interessante medie-spørgsmål.

Reklamer