Nyhederne som computerspil

Computerspil kan efterhånden forekomme allestedsnærværende. Hvor de tidligere var nicheprodukter forbeholdt dedikerede fans – nørderne – er de nu at betragte som et kulturelt fænomen på linje med bøger, musik & film.

Med en fast forankring i underholdningsverdenen spreder de sig således nu til andre domæner, hvor spillenes formål løbende redefineres. Det foregår overordnet under paraplyen “Serious Games“, der egentlig ikke indebærer andet, end at spillets formål rækker ud over “ren underholdning”. Det pågældende spil vil altså ét eller andet. Eller rettere, udviklerne af det pågældende spil vil ét eller andet. Der er i princippet ingen grænser for, hvad dette “ét eller andet” kan dække over. Det beskæftiger de sig indgående med på WaterCooler GamesWaterCooler Games, hvor man også præsenteres for en række undergenrer:

Water Cooler Games is a site about videogames with an agenda. It is about games that go beyond entertainment. Water Cooler Games explores the emerging field of games want to do more than simply being fun: they want to make a point, share knowledge, change opinions. This includes new genres such as advergaming, newsgaming, political games, simulations and edutainment.

Alle disse undergenrer tager afsæt i én central præmis, som kredser om den antagelse, at computerspil kan ændre vores grundlæggende formodninger om verden. Den amerikanske spilforsker og -udvikler Ian Bogost fokuserer i sit arbejde netop på game rhetoric, or how games make arguments og han introducerer i artiklen “The Rhetoric of Video Games” begrebet procedural rhetoric som redegørelse for, hvordan games make arguments:

As I argued earlier, video games do not simply distract or entertain with empty, meaningless content. Rather, video games can make claims about the world. But when they do so, they do it not with oral speech, nor in writing, nor even with images. Rather, video games make argument with processes. Procedural rhetoric is the practice of effective persuasion and expression using processes.

Dette gælder i princippet for alle spil; også dem, der ikke påberåber sig anden berettigelse end underholdning. Langt de fleste spil fremsætter argumenter om verden gennem de processer, der udgør spillet.

Når jeg og andre plæderer for computerspillenes læringspotentialer, medtænkes det implicit, at spillene kan udfordre vores taken-for-granted views about the world, som James Paul Gee skriver i bogen “What Video Games Have To Teach Us About Learning and Literacy“. Med spil kan vi lære noget nyt om verden; ellers ville den læringsmæssige værdi være svær at få øje på! Spilforsker Gonzalo Frasco uddybber dette i artiklen “Videogames of the Oppressed“, hvor han bl.a. konkluderer at videogames could be used as tools for better understanding reality and raising critical awareness among players.

Det er også netop derfor, det er så interessant at udforske computerspillenes potentiale som nyhedsformidlere. Det sker især inden for den genre, der kaldes newsgaming:

What is newsgaming?

Newsgaming is a word we coined for describing a genre that is currently emerging: videogames based on news events. Traditionally, videogames have focused on fantasy rather than reality, but we believe that they can be a great tool for better understanding our world.Journalism & Games

Disse erkendelser udgør desuden fundamentet for et yderst interessant, aktuelt forskningsprojekt, “Journalism & Games“:

This research project seeks to understand the ways videogames can be used in the field of journalism, providing examples, theoretical approaches, speculative ideas, and practical advice about the past, present, and future of games and journalism.

Bag projektet står en forskningsgruppe ved Georgia Tech, hvori også Ian Bogost indgår. Han står desuden bag spilfirmaet Persuasive Games, der har udviklet et eksempel på et aktualitetsspil med “Campaign Rush“:

Campaign Rush

Computerspil som nyhedsformidlere medfører åbenlyst en række udfordringer og spørgsmål. Er det eksempelvis muligt at formidle “breaking news“:

We still haven’t decided here at JAG whether or not the idea of a breaking newsgame is possible. There are already many examples of public policy and news games of varying levels of quality, but the idea of being able to churn one out in a week or less in order to accompany a breaking story seems mind-boggling.

Selvom der er mange ubekendte, har aviser som New York Times taget newsgaming til sig. Det samme bør vi gøre i skolerne. Der ligger en spændende ressource her, som kan give en alternativ indgang til arbejdet med mediernes nyhedsformidling i skolen.
Og så har jeg slet ikke nævnt spil i relation til citizen journalism og den brugergenererede nyhedsformidling!

Reklamer